Til barnehager har vi ikke et eget undervisningsopplegg med omvisning og besøk. Den viktigste grunnen til det, er at det er en nedre aldersgrense på alle våre anlegg grunnet sikkerhetshensyn som gjør at besøk kun kan tillates fra 4.trinn i oppover. Vi har i enkelte tilfeller hatt anledning til å ta imot mindre barn på våre gjenvinningsstasjoner utenom stasjonenes åpningstid. Men etter at flere stasjoner fikk nye og utvidede åpningstider har det vist seg vanskelig å gjennomføre, særlig i Bergen, da stasjonene nå åpner veldig tidlig og er åpen til sent på kvelden.

Vårt skoletilbud er dessuten blitt veldig ressurskrevende, og vi sett oss nødt til å avgrense det pedgogiske opplegget vårt til å følge opp elever i grunnskolene i alle de ni kommunene våre. 

Ressurser på nett

Nettspill
Loops miljøskole har flere ulike spill som alle handler om avfall og miljø.

Fakta og tall fra LOOP
LOOP har samlet mye nyttig informasjon om miljø og gjenvinning. 

Nettverk for miljølære
Nettstedet miljølare.no har to gode ressurssider med nyttige artikler, lenker og aktiviteter med tema avfall og gjenvinning og forbruk.


Videoer

Spis opp maten
Dette Newton-programmet viser at «gammel» mat kan være spiselig likevel.

 
Miljøfilmer fra LOOP

LOOP Miljøskole har mange filmer om miljø og avfall. 

Energigjenvinning
Se hva som skjer med restavfallet på BIRs energianlegg i Rådalen.Materiell

Materiell fra LOOP Miljøskole
LOOP Miljøskole tilbyr gratis oppgavehefter og lærerveiledning.
Her kan du bestille gratis undervisningsmateriell fra LOOP Miljøskole.


Aktiviteter

 

Strandrydding
Skoleklasser kan hente strandryddesekker på alle våre gjenvinningsstasjoner, fylle dem med plastboss fra en strand og levere de gratis til alle våre gjenvinningsstasjoner. Les mer om hvordan dere blir med å rydder en strand 

Oppgave: Sett strek!
Her er et aktivitetsark som kan skrives ut og elevene kan teste om de vet hvor de ulike avfallstypene skal kastes.