Samtlige boenheter som betaler renovasjonsgebyr, skal ha tilgang på samme minimumsvolum. Volum per boenhet for ukomprimert avfall fremlegges i tabellen under.

 

Avfallsvolum

 Avfallstyper

Avfallsmengde per boenhet (liter)

 Henting/Tømming

  Restavfall

   min. 80

   1/uke

  Papir, papp, drikkekartong        

   min. 140

   1/måned

  Plastemballasje

   min. 160

   1/måned

  Glass- og metallemballasje

   min. 10

   1/måned

 Matavfall

  min. 50

   2/måned


Ved nyetableringer med 40 boenheter eller mer krever BIR etablering av egen avfallsløsning for glass- og metallemballasje.

Eksempel

Renovasjonsanleggets netto kapasitet skal dekke det totale volumet som boenhetene i prosjektet har krav på. BIR går ut i fra en fyllingsgrad på 85 % for nedgravde bunntømte containere og 80 % for avfallssug. Dersom det benyttes en større fyllingsgrad må leverandør dokumentere dette. Eksempelvis: En nedgravd bunntømt container med innercontainer på 4800 liter og fyllingsgrad på 85 % rommer 4080 liter. Containeren dekker da minimumsbehovet til 58 boenheter for restavfall, 29 boenheter for papir/papp/drikkekartong og 25 boenheter for plastemballasje.

 

Tømmefrekvens

Restavfall tømmes ikke oftere enn 1 gang per uke, papir/papp/drikkekartong samt plastemballasje tømmes ikke oftere enn 1 gang per måned. Ved bruk av nivåmåling vil tømmefrekvens kunne variere. Det er ikke mulig å få oppjustert tømmefrekvens på underdimensjonerte anlegg. I enkelte tilfeller hvor det ut i fra en totalvurdering ansees som hensiktsmessig, kan tømmefrekvensen vurderes økt for større komprimatorer.