Halvparten av alle elektriske og elektroniske produkter i bosset var enten fullt brukbare eller reparerbare. Det viste seg da vi fikk analysert et parti med EE-avfall.

Av artiklene som ble gjennomgått kunne 37 av 116 fremdeles brukes, mens 16 kunne repareres. Blant de fullt brukbare finner vi Nespresso-maskin, vaffeljern, gressklipper, høyttaler, TV og stereoanlegg.

I stedet for at disse produktene havnet i bosset kunne de vært plassert i våre brukthaller, blitt solgt eller gitt bort gjennom kanaler som Finn.no, Tise.com eller salgsgrupper på Facebook.

– Det er fortsatt betydelige ressurser i det som kastes, noe denne analysen av EE-avfall viser spesielt godt, sier Zoiren Fanavoll, prosjektleder hos BIR. 

Fanavoll leder et prosjekt der BIR har gått i dybden på avfallsstrømmer på gjenvinningsstasjonene, for å finne gode løsninger for fremtidens gjenvinningsstasjoner. Gjennomgangen av EE-avfallet ble gjort i den forbindelse. 

Fire fagpersoner innen elektro gjorde analysen høsten 2020 ved å gå gjennom innholdet i to tilfeldig valgte kasser med EE-avfall som var levert inn til gjenvinningsstasjonen på Espehaugen. Bjarte Handeland, Daniel Fanavoll, Sander Fondenæs og Sigurd Schmidt utførte tilstandsvurdering og testet produktene, som deretter ble registrert, kategorisert og sortert etter tre tilstandsgrader: brukbart, reparerbart og ikke reparerbart.  

Tallene sjokkerer

– Det er sjokkerende å høre at så mye som 32 prosent av EE-avfallet er produkter som fortsatt fungerer. Hadde vi forstått hvor mye arbeid, energi og miljøødeleggelser som ligger bak hvert eneste av el-produktene våre tror jeg at det ville vært utenkelig for oss å kaste det fra oss på den måten, sier Silje Østerbø, prosjektansvarlig i Naturvernforbundet Hordaland, når hun får presentert tallene.


Alle disse produktene hadde blitt kastet, men viste seg å være helt i orden.

Alt EE-avfall skal leveres inn til kildesortering. Dette er spesielt viktig fordi disse produktene inneholder stoffer og miljøgifter som er skadelige både for natur, dyr og mennesker. Blant annet tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv som kan føre til helseskader og forurensning, men også miljøskadelig freongass og giftige flammehemmere.

­– Vi er bekymret for mineraloverforbruket elektronikken står for. Flere av mineralene som brukes er sjeldne. Viktige metaller, som for eksempel kobber, kan det være tomt for allerede om 20-30 år, sier Østerbø.

På grunn av begrenset tilgang på flere av råstoffene som brukes er det en fordel om materialene gjenbrukes i nye produkter slik at behovet for utvinning av nye råstoff kan begrenses. Når EE-avfall blir kildesortert på riktig måte praktiseres miljøvern og sirkulærøkonomi.

Mye kan repareres

Av de 116 produktene som ble plukket ut fra bosset og gjennomgått av oss ble det vurdert at 16 kunne repareres innenfor rimelighetens grenser.


Dette elektriske lekepianoet er et av produktene som ble sjekket. Slike leker er gjerne billige, men i stedet for å kaste dem, kan det lønne seg å fikse dem selv, både for miljøet og lommeboken. Ekstra lønnsomt ble det i dette tilfellet, hvor det ble funnet mynter på innsiden. Som regel er det en løs kobling eller noe så enkelt som å bytte batterier som skal til. Gjør man det kan leken glede flere barn i stedet for å bli boss.


Et annet produkt det kunne vært lønnsomt å reparere, er denne varmeovnen fra Mill. Her var det en løs kobling med varmgang som var feilen, noe som er en enkel sak for en reparatør å feilsøke og som lett kan repareres.

– BIR vil legge mer til rette for gjenbruk og ønsker derfor kontakt med fagpersoner, fagmiljøer og bedrifter som kan bidra til bedre utnytting av ressursene fra gjenvinningsstasjonene i fremtiden. Vi tror at tilgang på reparerbare varer kan være til støtte for det lokale kompetansemiljøet i vår region, sier Fanavoll. 
Ta vare på det du har er et prosjekt og en nettside i regi av Naturvernforbundet, der de blant annet deler nyttige reparasjonstips.

– Vi vil at ­flest mulig skal få oppleve reparasjonsmagien ­– den fantastiske følelsen man får når man har klart å reparere noe. Reparasjon kan gi både stolthet, selvrespekt og selvsikkerhet, sier Silje Østerbø.

Ikke alle har et ønske om å prøve seg som reparatør. Gjelder det deg kan du kontakte forhandleren varen er kjøpt fra om noe er ødelagt, eller finne en reparatør som kan hjelpe deg.

Det som ble vurdert som ikke reparerbart var artikler hvor reparasjon er umulig eller opplagt ulønnsomt, eller hvor teknologien var utdatert eller ikke mulig å tilstandsvurdere.

Om du vil lære mer, kan du lese våre råd om hvordan du kan redusere mengden EE-avfall - BIR

Gamle PC-er får nytt liv

Det er utarbeidet en egen forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Når det gjelder EE-avfall er formålet å forebygge og redusere miljø- og helseproblemer som det forårsaker. EE-avfall skal derfor forberedes til gjenbruk og materialgjenvinning, med mindre det ikke kan forsvares ut fra hensyn til miljø, ressursbruk og økonomiske forhold.

Alt EE-avfall BIR samler inn, sendes til Norsirk, som viser til 1,5 prosent gjenbruk av det de tar imot fra oss, altså rundt 42 tonn.

– I hovedsak er det bærbare og stasjonære PC-er, nettbrett og mobiler som gjenbrukes. Dersom hele produktet virker og kan brukes på nytt, så er det førsteprioritet, forteller kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby.

Kontor-PC-er kan for eksempel få nytt liv som skole-PC, etter at de har gjennomgått sikker sletting og oppgradering.

– Hvis ikke hele laptopen kan benyttes på nytt, plukker vi deler som kan brukes på nytt, sier Kjørsvik Husby.

Mikroprosessorer er blant komponentene som kan gjenbrukes etter at Norsirk har plukket dem ut. Tonerkassetter til printere blir også gjenbrukt etter at de er fylt på nytt.


Til venstre: Komponenthøsting hos Norsirk – her skrus en PC fra hverandre for å hente ut komponenter som kan brukes på nytt. Til høyre: Komponenter, RAM-brikker og CPU-er/mikroprosessorer som er tatt ut av IKT-utstyr for å testes for om de kan gjenbrukes.

–  Oljen i alle radiatorene som samles inn gjenbrukes også. Den tapper vi ut av radiatorene, samler på tanker, og så er den like fin som ny – og kan tappes på nye radiatorer. 

Av det resterende EE-avfallet BIR sender til Norsirk går 2,1 prosent til deponering, 13,1 prosent til energigjenvinning og 0,3 prosent går til termisk destruksjon, mens den aller største andelen går til materialgjenvinning – nemlig 83 prosent, som tilsvarer 2 257 tonn.

Se hva som skjer med EE-avfallet etter at BIR har sendt det til Norsirk for videre behandling.

 

Publisert: 20.04.21