Vi bekrefter at din søknad er mottatt. En kopi av søknaden er sendt til deg på e-postadressen du har oppgitt. Behandlingstiden er normalt inntil xxx uker, men kan i perioder være lengre grunnet stor pågang. 

BIR kommer på befaring og kontrollerer at avfallsløsningen er i trå med BIRs krav.

 


Ha en fin dag!