Vi bekrefter at din søknad er mottatt. En kopi av søknaden er sendt til deg på e-postadressen du har oppgitt. 

BIR kommer på befaring og kontrollerer at avfallsløsningen er i tråd med BIRs krav.

 


Ha en fin dag!