Eksempler på avfall som er gratis å levere til hentebilen: 


Farlig avfall: Rester fra olje-, kjemikalie- og malingsprodukter, lim, løsemidler, batterier, brannslukningsapparat, vinduer med klorparafin og PCB.

EE-avfall: TV, datautstyr, elektrisk kjøkkenutstyr, lysarmatur, lysrør, lyspærer, varmeovner, komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap, o.l.

Papir og papp: Aviser, reklame, magasiner, kartong, pappesker og bølgepapp.

Plastemballasje: Plastposer- og folie, beger og kanner i plast. Plastemballasje skal helst leveres i BIRs sekk for plastemballasje.

Glass- og metallemballasje: Hermetikkbokser, aluminiumsformer/ -folie, glassflasker og saus- og syltetøyglass.

Tekstiler/skotøy: Brukte klær, sko og tekstiler til ombruk. Kan gjerne leveres til klesinnsamlere som f.eks. UFF og Fretex.

 

Hverken gjenvinningsstasjoner eller hentebilen tar imot dette:
 

Asfalt: Skal leveres til asfaltverk.

Eksplosiver/ammunisjon: Kontakt politiet for levering.

Matavfall: Kastes i avfallsløsning for matavfall eller sammen med restavfall.

Medisiner: Leveres til apotek.

Oljetanker, fulle: Oljetanker uten renhetssertifikat må leveres til godkjente mottak.

Radioaktivt materiale: Røykvarslere tar vi imot, men kontakt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for levering av annet radioaktivt materiale.

Smittefarlig avfall: Må leveres til godkjente mottak.

Sprøyter: Pakk godt inn, gjerne i en brusflaske, og kast det i restavfallet hjemme.