Etter påmeldingsfristen vil du motta en bekreftelse på om du/dere får tildelt standplass.