Gjenbruksuken arrangeres 21.-27. november 2022. 

Vi ønsker å vise privatpersoner og næringslivet i Bergen og omegnskommuner mangfoldet vi sammen har å by på innen gjenbruk og inviterer til en hel uke dedikert til bærekraftig forbruk og økt gjenbruk.

 

Planleggingen er godt i gang, og det har blitt holdt et oppstartsmøte med flere samarbeidspartnere. Her kan dere se en oppsummering (PDF) for planene som ble lagt denne dagen.

 

Vil du arrangere noe under Gjenbruksuken?
Vi oppfordrer frivillige organisasjoner, næringsliv, offentlige aktører og privatpersoner til å delta med aktiviteter under Gjenbruksuken.

Dersom du ønsker å arrangere noe, send inn påmelding til kommunikasjon@bir.no. Frist for å melde inn arrangementer slik at de blir en del av felles program og markedsføring, er 17. oktober.

Dette må være med i beskrivelsen av arrangementet:

 • Navn på arrangement
 • Kort beskrivelse av arrangementet
 • Tid
 • Sted
 • Inngangspris (vi ønsker at de fleste arrangementer skal være gratis å delta på)
 • Type arrangement
 • Arrangør
 • Lenke til arrangement på egen nettside, Facebook e.l. (Arrangør er selv ansvarlig for å opprette arrangement). Lenke kan eventuelt ettersendes.
 • Eventuelt lenke til påmelding dersom arrangementet krever påmelding. (Arrangør er selv ansvarlig for påmelding)
 • Bilde i liggende format som kan brukes i markedsføring av arrangementet

MERK: Bergen kommune deler ut totalt 200.000 kr til frivillige aktører som arrangerer aktiviteter med hovedformål å bidra til reduksjon av tekstilavfall. Hvert arrangement støttes med opptil 10.000 kr. Tilskuddsordningen lanseres på denne siden 10. oktober kl. 09.00: https://tilskudd.bergen.kommune.no/Kontakt klimaetaten@bergen.kommune.no for spørsmål.

 

Grønn fredag 25. november og Grønn lørdag 26. november

Fredag 25. november kl. 14.00-20.00 og lørdag 26. november kl. 11.00-16.00 arrangeres henholdsvis Grønn fredag og Grønn lørdag i telt på Torgallmenningen. Dersom dere ønsker å ha stand en eller begge dager, gi beskjed til kommunikasjon@bir.no innen 26. oktober. Fredagen prioriteres stands med tekstil som tema. Etter påmeldingsfristen vil vi sende bekreftelse på hvem som får standplass.

Dette må være med i påmeldingen:

 • Arrangør
 • Kort beskrivelse av hva man kan oppleve på standen
 • Bilde i liggende format som kan brukes i markedsføring

Det vil ikke være anledning til å selge eller promotere salg av produkter og tjenester som ikke har en direkte kobling til gjenbruk, effektiv ressursbruk, klimakutt, bærekraft eller lignende.

 

Markedsføring
Alle arrangementer som skal være med i felles markedsføring, må være sendt inn innen 17. oktober.

Arrangementer vil bli presentert her på nettsiden og i et hovedarrangement på Facebook.
Det vil også produseres innhold til sosiale medier, nyhetssaker, plakater m.m.

Arrangører er selv ansvarlige for å opprette egne arrangementer, f.eks. på Facebook. Alle som melder seg på, vil få tilsendt innhold som fritt kan benyttes i sosiale medier, og Gjenbruksukens logo. Vi ønsker at dere setter inn Gjenbruksukens logo som en del av arrangementets toppbilde. Ta kontakt med kommunikasjon@bir.no dersom dere trenger hjelp til dette.

Bruk gjerne emneknaggen #gjenbruksuken og tagg @birrenovasjon i innlegg på Instagram både i forkant og under Gjenbruksuken, så deler vi videre.

 

Kaffekampanje
Vi ønsker kaféer og kiosker velkommen til å bidra under Gjenbruksuken!

Gjenbruksukens kaffekampanje går ut på at kunder får rabatt på kaffe ved å ta med medbragt kopp. Dere velger selv beløpet som gis i rabatt. Under Gjenbruksuken i 2019 ga de fleste kaféer 5 kroner i rabatt.

Kaféer og kiosker som ønsker å være med, kan ta kontakt på kommunikasjon@bir.no innen 26. oktober. Vi leverer ut plakater og bord-display til påmeldte mellom 7.-18. november.

Kaféer og kiosker som blir med, vil også tas med i felles markedsføring av Gjenbruksuken.