For å melde andre feil på bossnettet, bruk skjema under.

Forsøpling rundt nedkast? Det finnes et eget skjema for å gi oss beskjed om dette: Meld inn forsøpling.

 Det finnes også et eget skjema dersom du har mistet brikke eller ønsker bestille flere.

 

Du finner den korrekte adressen i midten av displayet til nedkast for restavfall eller papir.
Du finner brikkenummer på baksiden av din nøkkelbrikke

NB! Husk at du kun har tilgang til det hovednedkastet som er tilknyttet din eiendom

Din kontaktinformasjon

Det er fint å kunne kontakte deg dersom det er flere opplysninger vi trenger for å løse feilen.