For å melde andre feil på bossnettet, bruk skjema under.

Forsøpling rundt nedkast? Det finnes et eget skjema for å gi oss beskjed om dette: Meld inn forsøpling.

 Det finnes også et eget skjema dersom du har mistet brikke eller ønsker bestille flere.

 

Du finner den korrekte adressen i midten av displayet til nedkast for restavfall eller papir.

NB! Husk at du kun har tilgang til det hovednedkastet som er tilknyttet din eiendom

Din kontaktinformasjon

Det er fint å kunne kontakte deg dersom det er flere opplysninger vi trenger for å løse feilen.