Eviny og BIR etablerer et felles selskap for å bygge solanlegg på lokasjonene til BIR Bedrift.  Etter sommeren vil byggene ved gjenvinningsanlegget på Lønningshaugen få et av de største solanleggene i Bergen.

– Som Vestlendingenes egen miljøbedrift jobber vi systematisk for å redusere våre klimagassutslipp og skape en bærekraftig driftsmodell for virksomheten. Vi har store takflater som utgjør en fantastisk uutnyttet ressurs for kraftproduksjon. Ved å etablere et selskap sammen med Eviny kan vi produsere nok strøm til å dekke det meste av energibehovet vårt, sier daglig leder Anders Haugsvær-Holst i BIR Bedrift.

Lokale energiløsninger på hele Vestlandet
Borghild Lekve, konsernsjef i BIR, understreker at kompetansen til Eviny er helt avgjørende for å få dette til.

– Å bygge og drifte et stort energianlegg er litt på utsiden av kjernekompetansen til BIR, men sammen med Eviny får vi tilgang til all den kompetansen og teknologien som trengs. Vi ser også at samarbeidet kan utvides til andre lokasjoner og andre områder, sier Lekve.   

- I tråd med vår eierstrategi ser vi det som en stor fordel å eie grunnen der vi har vår virksomhet. BIR har som overordnet mål å lage lokale energiløsninger på hele Vestlandet sammen med Eviny Termo, sier Borghild Lekve.

Avlaster strømnettet
– Det er knapphet på strøm, og vi ser at lokal energiproduksjon blir stadig viktigere for å dekke forbruket. Kundene får rimeligere energi, samtidig som vi får tilgang på mer lokalprodusert fornybar energi og kan avlaste strømnettet, sier administrerende direktør Øystein Haaland i Eviny Termo.

Det nye selskapet har fått navnet BIR Bedrift Energi AS. Eviny Termo og BIR Bedrift eier halvparten hver. I tillegg til solanlegg kan det også være aktuelt med andre former for lokal energiproduksjon.

Hovedkontoret til BIR Bedrift på Lønningshaugen ligger like ved Flesland. Totalt areal på de tre  byggene er 6500 kvadratmeter. Planlagt installert effekt på solanlegget er like under 1 MW, og årlig produksjon vil være om lag 770 000 kWh. Det tilsvarer årlig strømforbruk i rundt 50 boliger.

Ladestasjon for store kjøretøy
Etablering av solanlegget på takene er første steg i det som kan bli et større samarbeid mellom BIR Bedrift og Eviny. Lading av store kjøretøy er et av områdene det samarbeides om.

– Med stadig flere elektriske lastebiler og maskiner øker energibehovet. Eviny kan levere ladestasjoner for store kjøretøy, slik at vi kan lade bilene når produksjonen av solenergi er størst. Ved å utnytte batterikapasiteten kan vi optimalisere energiforbruket gjennom døgnet, sier Haugsvær-Holst.

Eviny planlegger å etablere en ladestasjon for store kjøretøy i tilknytning til hovedkontoret til BIR Bedrift.

Totalt areal på de tre byggene til BIR Bedrift er 6500 kvadratmeter. Planlagt installert effekt på solanlegget er like under 1 MW, og årlig produksjon vil være om lag 770 000 kWh. Det tilsvarer årlig strømforbruk i rundt 50 boliger.