En god regel for et effektivt besøk er å forhåndssortere avfallet godt før du kommer til oss. Benytt gjennomsiktige avfallssekker, en sekk til hver avfallstype. Husk at selv sekker som ikke skal leveres, men kun brukes til transportering skal være gjennomsiktig. Du kan også levere avfallet ditt løst eller på lasteplan eller henger, men hold da de ulike avfallstypene adskilt. Se liste over hva som kan leveres til miljøparken

Velg rett tidspunkt

Dersom du kommer på en ukedag mellom kl. 13 - 16 så er sjansen for kø betydelig lavere enn den kan være ellers i uken. Mandager er ofte travle dager. Det samme gjelder første åpningsdag etter en fridag, f.eks. dagen etter 1. mai og Kristi himmelfartsdag. Lørdag er desidert den mest populære dagen i uken for besøk på de miljøparkene som har helgeåpent. Ønsker du å unngå kø, er det derfor lurt å enten komme tidlig på dagen eller velge en mindre travel dag.

Vanligvis travelt:

Lørdager kl. 11–16 og ukedager kl. 11-13 og kl. 17-20

På miljøparkene i mange av distriktskommunene er det færre kunder og det vil ofte være mindre trafikk enn skissert her.

Ved å følge disse tipsene, kan du bidra til å unngå kø og gjøre besøket ditt i miljøparken så effektivt som mulig.