Nå skifter gjenvinningsstasjonene navn til miljøparker. Navneendringen speiler først og fremst at vi vil mer enn «bare å gjenvinne», ved å unngå at brukbare ting blir avfall. Nå blir det også gratis å levere ting til ombruk hos oss.

Miljøbuss og ombruksmarkeder
I tillegg til miljøparkene, omdøpes den mobile gjenvinningsstasjonen til miljøbussen og brukthallene vil gradvis bli til ombruksmarkeder. Overgangen til ombruksmarkeder betyr også en endring av konsept, der ombruksvarene får en prislapp. Når innlevering blir gratis, vil prising av varene tydeliggjøre at det du leverer inn har verdi, samtidig som vi ønsker å demme opp for kundegruppen som per i dag forsyner seg med unødvendig mye i brukthallene, utover det de faktisk har behov for.

Gratis innlevering av ombruksvarer
Prisene vil ligge på et rimelig nivå, og noen ombruksvarer vil fortsatt være gratis. Brukthallene i Kvam og på Askøy er de første som endres til ombruksmarkeder, mens de andre brukthallene i BIR vil endre seg etter hvert. Innlevering av ting til ombruk vil for øvrig bli gratis for husholdningskunder på alle miljøparker fremover. Dessverre kan ikke alt ombrukes, og det er kundeveilederne som avgjør hva som kan leveres inn. 

Nb, de nye ombruksmarkedene på Kvam og Askøy åpner først en time etter at miljøparken åpner portene, og stenger en time før selve miljøparken stenger.

Vi skal i større grad legge til rette for ombruk, og etter hvert muligheten for reparasjon, og på den måten gi det folk leverer til oss ny verdi. I forbindelse med navneendringene er det utarbeidet nye profiler for skilting av miljøparkene og etter hvert på ombruksmarkedene. Alt blir litt grønnere, akkurat slik som vi skal jobbe for at fremtiden vår skal bli. Sammen for en god sak!