Volvo Trucks Norge har nylig levert tolv elektriske renovasjonsbiler til BIR og nå er over 25 % av bilparken vår elektrisk. De første av de tolv nye elektriske lastebilene ble tatt i bruk tidligere i år, og erfaringene så langt har vært positive.

BIR Husholdning har ambisjoner om å bli utslippsfrie innen få år, og har vært tidlig ute med elektrisk drift. Vi ønsker å utvide bruken av elektriske kjøretøy til større geografiske områder, men tilgangen til hurtigladestasjoner er en utfordring som vi må få løst. Dette er ett av temaene leverandørene av våre el-lastebiler Volvo tar opp i en artikkel som nylig ble publisert. Klikk deg videre inn til Volvo sine nettsider for å lese hele saken.

Her kan du også se video der renovatør Terje Samuelsen deler sin erfaring med de nye elektriske kjøretøyene.