- Det var en rekke gode søkere til stillingen, sier Borghild Lekve, konsernsjef i BIR. – Vi har gjennomført en omfattende rekrutteringsprosess og er veldig trygge på at vi nå har valgt den desidert beste kandidaten.

– Det er en faglig meget sterk og erfaren leder som tiltrer stillingen. Han har en doktorgrad i organisk kjemi fra Universitetet i Bergen. Han har vært forsker og hatt ulike lederstillinger i Borregaard, fagsjef og prosjektleder i Interpro og var 10 år i ulike lederstillinger i Rieber & Søn Toro og Orkla Foods Norge, der han var fabrikksjef ved Toro-fabrikken i Arna frem til han startet som driftssjef i BIR Ressurs i 2015.  Pedersen har i en årrekke deltatt i samarbeid og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt innen avfallsforbrenning og karbonfangst. Han har blant annet en sentral rolle i nettverket «Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge», som samarbeider om utvikling av gode felles karbonfangstløsninger for de store forbrenningsanleggene.

 

 - Jeg er veldig fornøyd med at Atle Tvedt Pedersen har takket ja til stillingen som daglig leder for BIR Ressurs, sier Lekve. – Han blir en del av konsernledelsen og blir svært viktig for oss i videreutviklingen av konsernet og selskapet BIR Ressurs, og ikke minst arbeidet vårt for å etablere karbonfangst i Rådalen. Pedersen tiltrer stillingen 1. februar 2024.

- I BIR Ressurs har vi mange dyktige medarbeidere. Vi har viktige og spennende oppgaver som bygger opp under visjonen til BIR om å være «Vestlendingenes egen miljøbedrift», sier Atle Tvedt Pedersen. - Vi målsetter oss å bygge karbonfangstanlegg i Rådalen og vi vil utvide deponiet på Osterøy. Samtidig skal vi sikre god drift i tett samarbeid med resten av konsernet. Jeg er veldig glad for at jeg har fått en så spennende mulighet som dette.

Om BIR Ressurs

BIR Ressurs er et datterselskap i BIR-konsernet med 50 medarbeidere ved forbrenningsanlegget i Rådalen i Bergen og deponiet på Mjelstad på Osterøy. Selskapet har ansvaret for alt avfall som husholdningene i BIR leverer, både til material- og energigjenvinning.

Forbrenningsanlegget i Rådalen er et moderne prosessindustrianlegg som produserer BIR energi gjennom forbrenning av restavfall og sørger for at avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte som energi. Når bosset brenner blir det til fjernvarme og strøm, som brukes i boliger og næringsbygg.

Bunnasken er det som er igjen etter at restavfallet er forbrent. Asken fraktes til anlegget vårt Mjelstad Miljø på Osterøy. Årlig tar vi ut 3000 tonn magnetisk jern og 200 tonn rustfritt stål ut av asken og sendes videre til gjenvinning. Med moderne utstyr får vi fatt i selv de aller minste metallbitene fra asken. 1000 tonn med aluminium, gull, palladium, sink, kobber, sølv og messing blir sortert ut årlig.