Fra og med uke 37 får mange av våre kunder i Bergen kommune ny tømmedag for restavfall.

Etter at vi nå har fått flere elektriske kjøretøy med ulik rekkevidde, kapasitet og ladebehov, må vi legge om kjørerutene våre for henting av restavfall i Bergen kommune. Enkelte av våre kunder får derfor tildelt en ny ukedag for tømming av restavfall. Henting av papir og plastemballasje blir ikke berørt av denne endringen. Alle kunder som får ny tømmedag, vil mota SMS fra BIR om dette. Vi sender også SMS i forkant for å minne alle beboere på om endringen.

Noen kunder kan oppleve å få mer enn syv dager mellom tømmedagene ved oppstart av ruteendringen. Sett gjerne spannet ditt ut nå i uke 36 på din ordinære tømmedag, for å være sikker på at spannet ikke fyller seg opp mer enn at lokket lett kan lukkes.

Husk! Vi tømmer spann mellom kl. 06 og 22, og tidspunktet for når vi tømmer ditt spann kan variere. For å sikre at spannet blir tømt, sett gjerne frem spann til tømming kvelden før og påse at spannet står synlig til for våre renovatører.  

Finn din tømmedag

Du kan enkelt å søke med din adresse og få opp alle dine tømmedager. Du kan også laste ned BIRs tømmeapp og få varsel på mobilen, eller få tilsendt din tømmekalender.