Som et smittereduserende tiltak holder vi alle BIRs brukthaller stengt en periode fra og med lørdag 14. november.

Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallen samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Gjenstander som berøres ofte utgjør en økt risiko for virusspredning. I lys av den økte smittespredningen i samfunnet, anser vi det ikke lenger som forsvarlig å holde brukthallene åpne. Dette gjelder også brukthjørnet på den mobile gjenvinningsstasjonen. Vi følger situasjonen nøye, og holder brukthallene stengt inntil videre.