Voss er vertskap for årets mest betydningsfulle samling innen mat- og fôrindustrien torsdag 21. mars. Bioparkkonferansen bringer sammen små og store aktører for å utforske mulighetene innen bioøkonomien – det grønne gullet!

BIR er en av hovedarrangørene når avfallsbransjen, politikere, investorer, og støtteapparat møtes med et felles mål: å spre kunnskap og vekke engasjement for en bærekraftig matproduksjon.

Bli med på en inspirerende dag på Scandic Voss fylt med engasjerende foredrag og gode diskusjoner.  Etter konferansen blir det investorpitch-økt i regi av Connect Vest.

Meld deg på

Mer informasjon om programmet, samt registrering finner du her:

Les programmet og meld deg på
 

Gjør deg klar for en dag med kunnskap, nettverksbygging og grønn inspirasjon! For spørsmål, kontakt Ulrikke Voltersvik Hernæs, Forretningsutvikler biologiske verdikjeder i BIR AS: ulrikke.hernaes@bir.no.

Biogassanlegget klart i 2025

For BIR er denne samlingen av spesiell betydning med tanke på den pågående byggingen av vårt biogassanlegg på Voss. I anlegget vil den lokale tilgangen på råstoffet kumøkk, blandet med matavfall fra husholdningene i BIR, gi produksjon av høyverdig biogass. Samtidig vil vi finne lokale bruksområder for den gjenværende bioresten som kan benyttes til å skape fôrprodukter, gjødselprodukter og andre aktuelle bioprodukter. Det planlagte biogassanlegget er derfor en viktig del av planen for en fremtidig biopark på Voss. Biogassanlegget forventes å være i drift mot slutten av neste år.

Bioparkkonferansen er en del av Vossadagane og er arrangert/ finansiert av: Hardanger og Voss Næringshage AS | BIR | Vestland fylkeskommune | Grøn region Vestland | HOOP Project | Land møter hav | NCE Seafood Innovation | NCE Heidner Biocluster | NCE Blue Legasea | Biotech North
 

HOOP-prosjektet er hovedsponsor for Bioparkkonferansen. HOOP er et nettverk som bistår byer og regioner med å øke verdiskapningen av bioavfall og avløpsslam gjennom kunnskapsutveksling. Les mer om nettverket her.