I løpet av første halvår 2026 skal BIRs planlagte biogassanlegg på Voss være i drift. Med en estimert produksjon på 6000 tonn fast biorest og ca. 40 000 tonn flytende biorest årlig, åpner vi dørene for potensielle samarbeidspartnere til å være med på å utvikle denne gullgruven av ressurser.

Biogassanlegget på Bjørkemoen skal behandle matavfall fra de 381.000 innbyggerne i BIRs ti eierkommuner på Vestlandet og blir en sentral del av Voss Biopark. Anlegget vil behandle 15.000 tonn mat og 30.000 tonn husdyrgjødsel årlig.

Det er i første rekke den faste bioresten med et tørrstoffnivå på ca. 25 % som vi ønsker et samarbeid rundt. Vi inviterer åpent til en markedsdialog med potensielle samarbeidspartnere.

Sonderer mulighetene
Den faste bioresten har viktige næringsstoffer, og vi ønsker å nå samme kvaliteter som vanlig gjødsel brukt i lokal jordbruk. Vi vet at det er behov lokalt og regionalt, og vi vil gjerne ha en samtale med markedet for å oppnå best mulig utnyttelse.

– Det er en åpen invitasjon. Der vi leter etter aktører som vil hjelpe oss med å utnytte den tørre bioresten. Det er en måte for oss å sondere mulighetene på, sier forretningsutvikler for biologiske verdikjeder i BIR Ulrikke Voltersvik Hernæs .

Flere mulige samarbeidsformer
Samarbeidet kan involvere oppgradering av råstoff fra biogassanlegget til fullverdig gjødselvare, produktutvikling for privatmarkedet og salg. BIR er åpen for flere samarbeidsformer som samarbeidsavtaler, ordinære avtaler om kjøp av de tilgjengelige ressursene eller etablering av felles selskap som joint venture. Samarbeidet kan involvere deler av volumet, og det kreves ikke at potensielle samarbeidspartnere håndterer hele volumet alene.

Ta kontakt
BIR ber interesserte samarbeidspartnere ta kontakt om mulig samarbeid for utnyttelse av bioresten fra anlegget. I innledende fase bes interessentene presentere sine løsninger. Sentrale aspekter under utvelgelsen vil blant annet være kapitalbehov, modenhet i teknologi, og distribusjon av produkt, blant annet.

Stedsnær etablering vil også være et av momentene i utvelgelsesprosessen, men Voltersvik Hernæs legger til at selv om lokale initiativ settes pris på, er det ikke et krav.

– Det viktigste er å finne gode og bærekraftige løsninger.

Mer informasjon og kontaktinfo finner du på doffin.no: Invitasjon til markedsdialog BIOREST | Doffin, Database for offentlige anskaffelser