Vi må ha tilgang til bosset
Enkelte boliglag har vaktmester som setter frem og henter inn spann i forbindelse med tømming. Andre steder er vi avhengig av at porter og dører låses opp for at vi skal få tilgang til bossløsningen. Derfor ønsker vi en oversikt over hvilke boliglag dette gjelder for, samt å få kontaktinformasjon til den som utfører oppgaven. Dette er for at vi kan sende ut informasjon om endring av tømmedag i forbindelse med helligdager. Har dere en slik ordning, fyll ut skjema under slik at dere kan bli informert om endringer i forbindelsen med henting av boss.