Kommune

Administrasjonsgebyr

Deponiavgift

Askøy

31,25 per boenhet, både helårsbolig og fritidsbolig

 0,-

Bergen

 0,-

131,25 per boenhet for helårsbolig

Bjørnafjorden

48,75 per boenhet for helårsbolig
48,75 per fritidsbolig kategori 1
24,38 per fritidsbolig kategori 2
17,06 per fritidsbolig kategori 3
12,19 per fritidsbolig kategori 4
48,75 per fritidsbolig kategori 5

 0,-

Kvam

 0,-

187,- per boenhet for helårsbolig
94,- per fritidsbolig
47,- per campingvogn

Osterøy

15,- per boenhet, både helårsbolig og fritidsbolig

 0,-

Vaksdal

 0,-

 0,-

Samnanger

0,-

0,-