Vekt   

 

Beløp

Husholdning  

Beløp

Næring

Inntil

250 kg    

 kr 50,00

 kr 325,00

Inntil

500 kg

 kr 100,00

 kr 650,00

Inntil

750 kg

 kr 150,00

 kr 975,00

Inntil

1000 kg

 kr 200,00

 kr 1 300,00

Inntil

1250 kg

 kr 250,00

 kr 1 625,00

Inntil

1500 kg

 kr 300,00

 kr 1 950,00

Inntil

1750 kg

 kr 350,00

 kr 2 275,00

Inntil

2000 kg

 kr 400,00

 kr 2 600,00

Inntil

2250 kg

 kr 450,00

 kr 2 925,00

Inntil

2500 kg

 kr 500,00

 kr  3 250,00