Følgende leverandører møter BIR sine krav til nedgravde løsninger. Denne listen kan endres. 

 

For nedgravde bunntømte containere:

  • Strømbergs AS
  • Enviropac AS 
  • Bossug AS 

 

For mobilt avfallssug: 

  • Envac AS

 

For stasjonært avfallssug: 

  • Envac AS
  • Bossug AS 

 

 

NB: BIR tilbyr å overta eierskap til nedgravde bunntømte containere fra følgende leverandører: 

  • Strømbergs AS
  • Enviropac AS

For avfallsanlegg fra andre leverandører må utbygger sørge for egen serviceavtale med godkjent leverandør.