Over halvparten av avfallet som kastes i restavfallet i dag skulle vært resirkulert, og det er viktig at disse ressursene ikke går til spille. I tråd med nye nasjonale krav, innfører vi hjemmehenting av glass- og metallemballasje og matavfall for alle husholdninger på Askøy.

Komposterer du matavfallet ditt hjemme? Les viktig informasjon om dette nederst på denne siden.  

Når du mottar de nye spannene:

Spannene plasseres der du vanligvis setter ut restavfallsspannet ditt til tømming eller i nærheten. Etter du har fått SMS om at spann er på vei til deg: Følg med når de kommer, og trekk de inn til eiendommen så snart som mulig. For de av dere som har felles hentested med naboer, er det ekstra viktig å trekke de nye spannene inn til eiendommen så snart som mulig, slik at de ikke tar opp plass på tømmedag for andre spann. Husk å sjekke etiketten på siden av spannet for riktig adresse.

Matavfall: Tømmeruter etableres fortløpende, og du kan ta matavfallsspannet i bruk med det samme. Kurv og papirposer til å sortere matavfallet i, finner du i spannet. Når du har mottatt spannet, vil du innen noen virkedager kunne finne din tømmedag for matavfall på bir.no og i BIRs tømmeapp. Med appen får du varsel dagen før tømming. Matavfallet hentes hver 14. dag og er inkludert i renovasjonsgebyret. 

Glass- og metallemballasje: Innsamlingen starter opp til høsten, men du kan gjerne begynne å bruke spannet når du mottar det. Dersom det blir fullt før tømming, bruker du et returpunkt til det du ikke får plass til i spannet. I forkant av første tømmedag vil du motta en SMS. Glass- og metallemballasje vil, etter oppstart  av tømming i høst, hentes hver 10. uke og er inkludert i renovasjonsgebyret. 

NB! Vi gjør oppmerksom på at spannene du allerede har for restavfall og papir tømmes som før. Det blir per nå ikke endringer i eksisterende tømmerutiner for disse avfallstypene.

Mer avfall må kildesorteres

Analyser viser at over halvparten av avfallet som kastes i restavfallet skulle vært resirkulert, og det er viktig at disse ressursene ikke går til spille. Ordningen med utvidet hjemmehenting er også et resultat av nasjonale forskrifter, som setter føringer for hvordan kommunene skal legge til rette for å ivareta mer av ressursene. Forskriftsbestemmelser stiller krav til hjemmehenting av disse avfallstypene, som et tiltak for å øke gjenvinningen. Det vil komme flere tiltak etter hvert, blant annet en reduksjon i hyppigheten av restavfallshentinger og endringer i gebyrstrukturen der restavfall vil koste mer. Inntil videre blir avfallet tømt som vanlig. Det blir per nå ingen endringer i eksisterende tømmedager og alle vil få varsel om endringene i god tid. 

Denne illustrasjonen er en trendanalyse basert på vekt, som viser hva restavfallet består av hos husholdninger som ikke sorterer matavfall.

Slik sorterer du

MATAVFALL

Matavfallet sorteres i papirpose som brukes oppi kurven fra BIR. Både kurv og en bunke med 40 papirposer finner du oppi matavfallsspannet. Ved bruk av dette utstyret fordamper mye av fuktigheten fra matavfallet, og lite fukt gir lite lukt. Bruk ikke plastpose rundt papirposen, eller en annen type tett kurv. Les her om hvordan du bruker papirposene riktig.

Visste du at en buss kan kjøre en halv kilometer på 2 kilo matavfall? Matavfallet behandles i dag på Jæren. Biogass brukes som miljøvennlig drivstoff, mens biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer. Fra 2026 vil vi ha vårt eget anlegg på Voss som vil gi lokale bønder kortreist, verdifull gjødsel. 

Sorteringstips

  • Hold avfallet tørt. Pakk fuktige matrester inn i litt tørkepapir. Legg avispapir i bunnen av spannet ute for å absorbere fukt.
  • Bytt papirpose ofte. Skift gjerne ut papirposen ofte, selv om det ikke er mye matavfall i den.
  • Flekker på posen er vanlig, men blir den bløt, ta en ekstra papirpose utenpå før du legger den i spannet ute.
  • Sommervarme? Her finner du gode råd for en luktfri sortering

Hva skal sorteres?

Les om hva som skal sorteres som matavfall her

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Det legges løst i det nye spannet med grått lokk – ikke bruk pose. Emballasjen skal være tom. 

Visste du at glass og metall kan gjenvinnes uendelig mange ganger? Glass- og metallemballasje sendes til Sirkels gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Her skilles glass fra metall fra hverandre, og sorteres etter kvalitet før det sendes til resirkulering til ny emballasje og produkter.

Sorteringstips

  • Skyll emballasjen ren i kaldt vann. Det går greit om det er et tynt fettlag igjen, for eksempel i olivenoljeflasken eller hermetikkboksen.
  • Skru gjerne av lokk. Det er lettere å skille glass og metall fra hverandre på gjenvinningsanlegget når glassemballasje har lokket er skrudd av.

Hva skal sorteres?

Les om hva som skal sorteres som glass- og metallemballasje her

Reservasjonsmulighet for hjemmekompostører

Dersom du allerede komposterer hele året og derfor ikke kaster matavfall sammen med restavfallet, kan du si ifra at du ikke ønsker matavfallsspann ved å sende inn dette skjemaet til oss.

Meld i fra til oss i dag, eller senest innen tre dager fra du mottar første SMS om at vi skal starte å dele ut spann i ditt område.

Nb! Meldes det inn på et senere tidspunkt kan spannet bli plassert ut. Da må du oppbevare spannet lett tilgjengelig på eiendommen din (ikke på tømmestedet) til vi får mulighet til å hente det inn igjen. 

Spørsmål om hjemmehenting?

Her kan du lese spørsmål og svar på det mange lurer på om de nye spannene.