Velkommen til oppstartsmøte for Gjenbruksuken 2023. 

Oppstartsmøtet holdes 8. juni kl. 09.00-10.30 i BIRs nye bygg på Lungegårdskaien 42.

På oppstartsmøtet vil dere få et tilbakeblikk på Gjenbruksuken 2022, informasjon om årets planer, og få muligheten til å bidra med innspill til uken.

Det blir lett servering på møtet.

Meld deg på oppstartsmøte 8. juni