Forenklet RTP for tilknytning til eksisterende avfallsløsning

Renovasjonsteknisk plan for utbyggingsprosjekter under 10 boenheter som skal tilknyttes eksisterende avfallsløsning. BIR kommer på befaring og kontrollerer at avfallsløsningen er i tråd med BIRs krav.