Bli med og rydd en strand!

Vi oppfordrer alle til å gi strendene våre en hjelpende hånd. Strendene flyter mange steder over med plast. Den brytes ned og blir til mikroplast som forurenser miljøet i havet. Rydder du - så tar vi oss av bosset!

Gratis levering av plast plukket på strender

Meld dugnaden inn ved å bruke strandryddingsskjema på bir.no. Du får da en kopi av påmeldingen som gjør at du kan levere sekkene gratis på gjenvinningsstasjonen så fremt dugnadsbosset leveres i de gjennomsiktige strandryddesekkene.

Disse sekkene får du tak i på alle våre gjenvinningsstasjoner, også den mobile som kjører i Bergen sentrum. Du kan også hente sekker som er satt frem utenfor hovedkontoret til BIR i Conrad Mohrsvei 15 på Minde.

Registrer din dugnad her.