Opplæring

Skoler, lag og foreninger

Skoler, lag og foreninger som er opptatt av miljø, kan få besøk av BIRs bosseksperter for et gratis foredrag om avfall, miljø og bærekraft. Vi har relevante og nyttige temaforedrag med visuelle virkemidler, som handler om hvilke valg vi må ta i hverdagen for å få en grønnere fremtid. Dette skaper en bevisstgjøring om gode og smarte valg knyttet til temaene bærekraft, forbruk og kildesortering. Lær mer om:

  • Hvordan avfallet håndteres i dag, kontra før
  • Utvikling i avfallsmengdene, før og nå
  • Utfordringer knyttet til økende avfallsmengder
  • Endring i forbruksmønster

Høres dette interessant ut? Send inn din forespørsel her.

 

Ressurser til miljølære på nett

På våre nettsider har vi samlet sammen ressurser til hjelp for lærere som driver miljøundervisning i barnehage, grunnskole og videregående nivå. 
Her finner du filmer, oppgaver og engasjerende aktiviteter.