Gjenbruk

På grunn av koronasituasjonen blir Gjenbruksuken ikke arrangert i 2020 på samme måte som i fjor.

Man kan likevel arrangere private arrangementer for å bidra til bærekraftig forbruk og økt gjenbruk. 
Husk å følge gjeldende retningslinjer for smittevern.

Hent gjerne inspirasjon fra arrangementene under Gjenbruksuken 2019.