Statistikk

Resultatutvikling
Hele tusen kroner

 

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Hele tusen kroner

 

Vekst og gebyr
Hele tusen kroner

 

Alders og kjønnsfordeling
Antall ansatte

 

Husholdningsavfall i BIR
Tonn og prosent

 

Måling av omdømme og kundetilfredshet
Prosent