BKK Varme AS

 

Forutsier energibehov med maskinlæring

Hva er du mest stolt over at dere fikk til i 2018?

- At en av våre ansatte fikk BKK-konsernets HMS-pris for 2018 i konkurranse med over 1000 andre ansatte. Dette viser at et lite selskap med ni ansatte også kan være forbilde for de store.

 

Hva er dere mest opptatt av fremover?

- Vekst i form av utbygging av fjernvarme til nye områder, samt å se på nye muligheter knyttet til å levere kjøling til næringsbygg i Bergen.

 

Hva er de største utfordringene i ditt selskap?

- Vi er en liten organisasjon med ni ansatte. Dette er en fordel, men også en ulempe da vi blir sårbare. Det å vokse krever at vi finner flere nye, dyktige medarbeidere som kan bidra.

 

Hvor viktig er teknologi, digitalisering og innovasjon for dere?

- Fra dag én har BKK Varme AS satset på fiberkommunikasjon til alle våre anlegg, både kundeanlegg og produksjonsanlegg. Det har gitt oss tilgang til en betydelig mengde data som vi kan utnytte til analyse og maskinlæring. I 2018 har vi utviklet en maskinlæring som, basert på historiske data og blant annet data fra YR, kan forutsi hvilket energibehov våre kunder har time for time de kommende 48 timer. Dette gir oss mulighet til å utnytte avfallsvarmen enda bedre.

 

Hva gjør dere for å være miljøpådrivere?

- Fjernvarme vil fortsatt bidra til god luftkvalitet i Bergen, fordi fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyrsentraler. Videre utbygging av ledningsnettet til Nordnes og Laksevåg vil muliggjøre utfasing av enda flere oljekjeler i sentrum. Vi vil også etablere fjernvarme til Fyllingsdalen samtidig med Bybanen. Kontinuerlig fokus på optimal utnyttelse av avfallsvarmen til oppvarmingskilde i nye byggeprosjekter er viktig om vi skal lykkes med å gjøre Bergen til den ledende miljøbyen i Norge. Kjøling er også en viktig del i denne satsingen hvor vi, ved å levere både varme og kjøling, sikrer en miljøvennlig og fornybar energiløsning.

 

 

FORMÅL

BKK Varme skal skape verdier gjennom å forvalte og utvikle konkurransedyktige varme-og
kjøleløsninger basert på fornybare energikilder.
BKK Varme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen.

 

LEVERT FJERNVARME

Fjernvarme: 264 GWh (2017: 249 GWh) Elektrisk kraft: 26,6 GWh (2017: 22,0 GWh).
Nærvarmeanlegget på Rong i Øygarden har fungert godt også i 2018. Anlegget leverte 2,1 GWh (2017: 2,0 GWh)


BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 233,9 mill. kroner (2017: 179,5 mill. kroner)
Driftsresultat: 66,6 mill. kroner (2017: 54,0 mill. kroner)
Resultat før skatt: 48,0 mill. kroner (2017: 35,3 mill. kroner)


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 2,1 prosent (2017: 1,4 prosent)
Det har ikke vært personskader i BKK Varme i 2018 likt som i 2017.


YTRE MILJØ

BKK Varme AS benytter elektrisitet og naturgass som tilleggsenergi til avfallsenergien og fyringsolje som reserveløsning. I 2018 ble det benyttet 17,7 GWh elektrisitet, 13,6 GWh naturgass og 2,1 GWh fyringsolje.


Stiftelsesår: 1997
Eierstruktur: Eies 51 prosent av BKK AS og 49 prosent av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 9


STYRET

Svein Kåre Grønås, styreleder
Steinar Nævdal
Birthe Iren Grotle
Ove Knudsen
Maria Bos