BIR Privat AS

 

Datadrevet innovasjon

 

Hva er du mest stolt over at dere fikk til i 2018?

Jeg vil trekke frem en kulturendring i måten vi jobber på som er strukturert og effektiv. Den oppnår vi gjennom kompetanseheving på prosessarbeid og LEAN-tankegang, prosjekt- og analysearbeid og tydelig prosjekt- og porteføljestyring.

Vi har etablert et analyseteam som skal bidra til at vi nyttiggjør oss de dataene vi samler inn og kan bruke den informasjonen som beslutningsstøtte. Vi ser fra avfallsstatistikken for 2018 at restavfallsmengden går ned. Det betyr at kundene våre er flinke til å kildesortere og at den positive effekten av gebyrmodellen vår vedvarer.

Hva er dere mest opptatt av fremover?

Vårt fokus fremover er på tjenesteutvikling slik at kundene opplever å være med på å holde ressurser i sirkulasjon. Vi introduserer derfor begrepet sirkulærlandsbyer hvor våre gjenvinningsstasjoner kan fungere som del av en møteplass for bedrifter som er opptatt av å bruke ressurser på nytt eller drive reparasjonsvirksomhet.

Vi vil også legge vekt på effektivisering på tvers av verdikjeden i BIR, sånn at vi kan bruke renovasjonsgebyret vi får inn på en bedre måte til det beste for kundene.

Hva er de største utfordringene i BIR Privat AS?

Utfordringene kan ligge i rammevilkårene som settes av EU og som implementeres i norsk regelverk. Hvis vi fremover greier å få avfallsstrømmene våre inn i mer sirkulære kretsløp, vil vår rolle som avfallsmottaker endres. Det å finne den nye rollen vår inn i fremtiden, det er både utfordrende og spennende.

Hvor viktig er teknologi, digitalisering og innovasjon for dere?

Jeg vil trekke frem bruken av teknologi og digitalisering når det gjelder kontinuerlig forbedring av driften vår med bruk av datavarehus, lager- og vedlikeholdstyring og testing av det vi kaller Boss IT-utstyr. Dette gjør at vi får en trygg innsamling av data slik at vi kan fakturere kundene på en sikker og stabil måte. Kundene skal også etter hvert merke at vi bruker datateknologi i betalingsløsninger på gjenvinningsstasjonene og også i kundedialogen generelt.

Hva gjør dere for å være miljøpådrivere?

Vi jobber aktivt sammen med søsterselskapene våre for å redusere kjørte kilometer, redusere utslipp og redusere karbonavtrykket samtidig som vi elektrifiserer bilparken. Det er også viktig for oss å hjelpe eierkommunene til å nå sine miljømål.

 

FORMÅL

BIR Privat AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS betjening av kundene som er omfattet av forurensingslovens § 30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

AVFALLSMENGDER

Totale avfallsmengder
151 867 tonn, hvorav 82 834 tonn fra rutegående og 69 033 tonn fra gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer 417 kilo per innbygger.

Gjenvinningsstasjonene
69 033 tonn ble mottatt. Av dette utgjør restavfallet 17 644 tonn (26 prosent).

Farlig avfall
Det ble samlet inn totalt 4 517 tonn farlig avfall i 2018. Det tilsvarer 12,4 kilo per innbygger.

 

OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 397,8 mill. kroner (2017: 395,3 mill. kroner)
Årsresultat: 0,2 mill. kroner (2017: -10,5 mill. kroner)

Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto overskudd på 0,8 mill. kroner.

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 5,4 prosent. 2,3 prosent var kortvarig og 3,1 prosent langvarig. (2017: 7,6 prosent)

 

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 113

 

STYRET

Toralf Igesund, styreleder
Kenneth Stien
Ann-Helen Sørhus Linge
Morten Straume
Øyvind Setvik
Ivan Rumyanchev Vasilev