BIR Nett AS

 

Lokal og internasjonal suksess

Hva er du mest stolt over at dere fikk til i 2018?

Vi er mest stolt av at mange flere kunder har fått tilgang til bossnettet. Vi har økt antall kunder med 30 prosent på hus-
holdning, det vil si at vi nærmer oss 7000 husholdninger. I tillegg er faktisk nærmere 40 prosent av det avfallet vi transporterer i bossnettet nå næringsavfall.

Vi er også stolte av at de rundt oss ser at dette funker. Vi har hundre prosent tilgjengelighet på infrastrukturen vår, og da vil flere koble seg på. Det å få på plass prinsippbeslutning for å bygge bossnett andre steder enn i Bergen sentrum, det er en milepæl.

Hva er viktigst for dere fremover?

Vi er opptatt av å jobbe med rammebetingelser for avfallsinfrastruktur. Det er underkommunisert, også i norsk lovgivning. Her er det behov for å få på dagsordenen avfallsinfrastruktur, på lik linje med alt annet vi betegner som infrastruktur i samfunnet.

Det er gledelig at vi beholder forventningen om en sluttsum på cirka 1,3 milliarder kroner på prosjektet som er så stort og så langsiktig.

Det vi og synes er kjekt i forhold til fjoråret er at USA, Australia og Kina synes bossnettet er kult. Det har gitt bossnettet flere priser og stor anerkjennelse i 2018.

Hva er de største utfordringene i BIR Nett AS?

Vi har egentlig ikke så mange utfordringer. Vi har én, og det er å få avklart byggestart for ny terminal på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Det er viktig for å kunne ta i bruk hele bossnettet i Bergen sentrum og ikke bare halve. Bygget skal også bli nytt administrasjonsbygg for BIR.

Hvor viktig er teknologi, digitalisering og innovasjon for dere?

Det vi kan få til i 2019 gir helt andre muligheter enn det vi kunne drømme om for bare noen år siden. Bossnettet har standardisert tjenestetilbudet, og da kan det digitaliseres. Da får vi datastrømmer som vi kan bruke, både til teknisk drift, optimalisering og ikke minst riktig fakturering av kundene. Det gir oss en fantastisk mulighet til å videreutvikle de løsningene vi har.

Hva gjør dere for å være miljøpådrivere?

Vi får til rask utbygging og får kundene raskt inn på bossnettet. Når de tar det i bruk får vi fjernet oppsamling av avfall i sentrum. Da blir rotteplagene redusert, vi får bedre arealutnyttelse og en penere by å trives i.

 

 

FORMÅL

BIR Nett AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS utbygging og drift av bossnett, herunder oppsamling, innsamling og transport av avfall som er omfattet av forurensningslovens § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.


OMSETNING OG RESULTAT

BIR Nett AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig.

Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 1 670 428 kroner, og er ført til reduksjon i salgsinntektene.
Brutto omsetning 2018: 35,1 (2017: 30,0 mill. kroner)
Resultat 2018: -0,16 mill. kroner (2017: -0,02 mill. kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 1,3 prosent. 1,3 prosent kortvarig, 0 prosent langvarig. (2017: 6,8 prosent).

 

Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8


STYRET

Steinar Nævdal, styreleder
Jostein Ljones
Toralf Igesund