Waste IQ

Innovativ teknologisk plattform sikter internasjonalt

 

Hva betyr Waste IQ?
-Waste IQ er en digital plattform som samler data fra ulike deler av et avfallsselskap og gjør dem tilgjengelig for alle som har behov for slike data, sier Anders Waage Nilsen, forretningsutvikler i Waste IQ AS. - Sporbarhet er helt nødvendig for at vi skal kunne ha et rettferdig gebyrsystem som belønner dem som kildesorterer gjennom lavere avfallsgebyr. Ved å ta vare på data når folk kaster noe kan vi også registrere hvem som er flinke til å kildesortere. Når vi vet det, og har sporbare data på det, kan vi la gebyret speile innsatsen for å skape en grønnere verden.

-Waste IQ er også blitt utviklet fordi noen visjonære teknologer i BIR så problemet med at mange ulike teknologier skulle snakke sammen. Så vi laget en plattform som samlet data på ett sted slik at organisasjonen fikk et moderne, digitalisert avfallssystem. Dette er et godt eksempel på innovasjon i offentlig sektor, sier Nilsen.

Samler avfallsdata
-BossID ble til fordi man så et behov for et administrativt system for de nye kundene tilknyttet bossnettet i Bergen, sier Tore Mehl, IKT-arkitekt i BIR AS. - Alternativet hadde vært å kjøre rundt i Bergen by, på seks lokasjoner og administrere kundene, og slik kunne man ikke ha det i 2015.

-BossID i dag er stort sett det samme som det var den gangen det ble laget. Det har blitt utvidet til å kunne håndtere andre type løsninger for avfallsinnsamling, hvor man bruker identifikasjonsbrikker. Systemet har også mulighet til å samle inn brukerdata for de enkelte kundene.


Satser på åpenhet og deling
Waste IQ samler data fra sensorer, fra adgangskontrollsystemer, fra geosporingsenheter, fra alle mulige sånne små dingser man trenger i et moderne avfallssystem, inkludert bilene som kjører rundt og tømmer tradisjonelle bosspann. Dette legges inn i en skybasert plattform. Deretter tilgjengeliggjøres det for alle som trenger tilgang til disse dataene.

Waste IQ er basert på ideer om at åpenhet og deling er nøkkelen til innovasjon. Vi samler nå flere avfallsselskap til å samarbeide om å utvikle morgendagens modeller i avfallsbransjen. Vi er på vei inn i en verden der vi ikke lenger bare lar ressursene våre flyte i en strøm og ende opp på deponier eller i forbrenningsanlegg. Vi er nødt til å ta bedre vare på ressursene våre, og sporbarhet er kjempeviktig for at den visjonen skal bli mulig. Waste IQ er en plattform som muliggjør akkurat den sporingen på tvers av systemer og på tvers av aktører. Sånn sett så tror jeg Waste IQ kan bli en slags grunnmur for mange av de nye modellene som vi trenger hvis vi skal lykkes med sirkulærøkonomien.