Organisasjon

 

Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Transport AS, BIR Nett AS og BIR Avfallsenergi AS er også underlagt denne lovpålagte delen av BIR. BIR Bedrift AS tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbyder.