Nøkkeltall for selskapene i BIR

Tall oppgitt i hele tusen kroner

 

 

 

  Brutto omsetning Årsresultat Årsverk
  2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
BIR AS 190 360 189 149 180 897 35 182 27 020 20 885 39,72 38,7 33,0
BIR Privat AS
397 851 395 295 391 151 213 -10 537 12 110,21 103,1 98,1
BIR Transport AS
123 790 98 916 85 304 -451 -83 148 79,55 73,1 75,0
BIR Nett AS 35 096 30 004 25 727 -163 -17 0 7,83 8,6 8,0
BIR Avfallsenergi AS 264 035 260 329 251 435 12 457 9 848 -101 44,58 43,4 44,4
BIR Bedrift AS 164 683 130 824 130 921 8 366 9 881 3 666 73,0 58,1 54,4
TH Paulsen AS  0  50 581  46 109  0  3 799  3 149  0 12  12,0
 Retura Vest AS  31 000  28 898  51 853  973  711  2 097  7,81 9  25,0
 Fleslandsveien 67 AS  0  0  0  -30  -96  -12  0  0  0
 Lønninghaugen 6 AS  7 508  5 644  5 344  1 530  1 973  2 280  0  0  0
Bossug AS 17 441 16 642 12 534 670 1 164 -320 0 0 0
Norsk Riving AS 4 117 0 0 -346 0 0 11,0 0 0
Conrad Mohrs veg 15 AS 12 338 14 468 14 212 2 655 3 827 3 117 0 0 0
Møllendalsveien 31 AS 974 953 843 225 294 231 0 0 0
Møllendalsveien 40 AS 2 083 2 060 1 991 549 488 356 0 0 0
Fleslandsveien 244 AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brødrene salomonsen AS 6 456 7 444 7 724 -21 121 -127 3,0 3,0 3,2
WasteIQ AS 0 0 0 -45 0 0 0 0 0