Holdningsskapende arbeid

BIR legger stor vekt på å skape gode miljøholdninger. Gjennom våre mange aktiviteter når vi ut til stadig flere, både elever og kunder. 2018 var et aktivt år med mange skolebesøk, miljøarrangementer og store ryddedugnader.

   

Sosiale medier, og da spesielt Facebook, er stadig effektive verktøy for å bygge holdninger. Av alle sakene vi publiserte i 2018 var det tips om miljøvennlige valg og sorteringsinformasjon som slo best an. Vi tolker det som at innbyggerne vil vi skal hjelpe dem å være miljøvennlig – og det vil vi jo gjerne!

Besøk, foredrag og miljølære på nett

Over 3000 elever og andre fikk miljøundervisning av BIR i 2018. Flesteparten var fjerdeklassinger som benyttet seg av BIRs skreddersydde tilbud for 4. trinn, med gratis buss og omvisning på energianlegget. Tilbudet er mer populært enn noen gang. Vi ser at det er flere elever i våre ni kommuner enn det er kapasitet for å ta i mot på våre anlegg. Derfor har vi i 2018 prioritert å tilby ressurser på nett som kan bistå lærere i miljøundervisningen. Vi har nå egne skolesider på bir.no, med en oversikt over ressurser på nett, temafilmer og aktiviteter. Vi har også vektlagt å tilby foredrag på skolene, som et supplement til omvisning på BIRs anlegg. Dette fikk vi informert om på fagsamling med 150 lærere fra Bergen kommune i oktober.

Høsten 2018 dro vi også på bibliotekturné og holdt fem foredrag om kildesortering på de største bibliotekene i Bergen kommune. Det var en del av bibliotekenes miljøarrangement kalt «Grønn fun».

Samarbeid med VilVite
I mai gjennomførte vi en aksjonsuke i samarbeid med VilVite der forbruk og bærekraft var tema. For 8.-10. trinn var det et læringsprogram om globale utfordringer knyttet til forbrukersamfunnet og tekstilproduksjon. Undervisningsopplegget for 5.-7. trinn omhandlet problemet med marin forsøpling.

Strandrydding og dugnader
I 2018 tok BIR imot over 70 tonn marint eierløst avfall samlet inn av frivillige strandryddere. Mange små og store dugnader fjernet mye plast fra strendene våre og bidro dermed til et renere hav. Den økende forurensingen av havet med mikroplast vitaliserte dugnadsånden. I 2018 deltok hele 436 dugnadslag under BIRs tradisjonelle vårdugnad. Aldri før har så mange dugnadslag ryddet i sine bo- og nærområder. Mange tok tak i boss på avveie, gjennomførte en dugnad og ble kvitt de fulle dugnadssekkene uten kostnader. BIRs eget idrettslag, IL Reno, har også gjennomført flere dugnader i 2018, blant annet i Samnanger, Kvam og på Espeland. Disse dugnadene er på spesielt vanskelig tilgjengelige steder, ofte stupbratte skrenter der folk kvir seg for å ferdes og risikoen er for stor til at skoleelever kan rydde der. Noen steder har vi brukt klatreutstyr for å rydde vekk gamle villfyllinger som ligger til elver og fjorder. Vi håper det har bidratt til å sette en ny miljøstandard. Gamle villfyllinger trekker dessverre til seg nytt boss samtidig som avfallet som allerede ligger der sakte brytes ned til mikroplast som før eller siden havner i havet.