Dette er BIR

 

BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de over 360 000 innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap.

Askøy 28 821
Bergen 278 556
Fusa 3 895
Kvam 8 423
Os 20 152
Osterøy 8 026
Samnanger 2 488
Sund 7 058
Vaksdal 4 123

Totalt 361 542