Statistikk

Utvikling i sykefravær
Vises i prosent

 

Materielle skader påført tredje person
Antall tilfeller

 

Personskader med fravær
Antall tilfeller

 

Kundeklager
Antall tilfeller

 

Naboklager
Antall tilfeller

 

Miljøuhell rapportert til Fylkesmannens miljøvernavdeling
Antall tilfeller