Totale avfallsmengder

Avfallsstatistikken for 2018 viser at hver og en av oss kastet 417 kilo avfall mot 430 kilo i 2017. Dette er en reduksjon på 3 prosent per innbygger. Størst reduksjon finner vi i avfallstyper som leveres til gjenvinningsstasjonene. Lett forurenset masse, restavfall og trevirke er redusert med henholdsvis 15,4, 4 og 1,5 prosent.

 

BIR håndterte 151 900 tonn avfall i 2018. 52 prosent ble hentet hjemme hos den enkelte husholdning, mens 48 prosent er fraktet til en gjenvinningsstasjon eller et returpunkt av kunden. Den totale avfallsmengden er redusert med 2,4 prosent. Tar vi hensyn til befolkningsveksten er reduksjonen på 3 prosent regnet som kilo per innbygger. Andel restavfall er tilnærmet uendret, av total avfallsmengde var 52,6 prosent restavfall i 2018 mot 52,5 prosent i 2017.

 

Gjenvinningsstasjoner

Avfallsmengden levert inn på gjenvinningsstasjonene ble redusert med 3 prosent i forhold til 2017. Året før var økningen på 2,9 prosent, og vi er med dette tilbake til nivået fra 2016.

 

Boss i Bergen

Økningen i innsamlet mengde plastemballasje fortsatte inn i 2018 med 4 prosent økning i Bergen. Også glass- og metallemballasje økte med 1,9 prosent. Papir og papp gikk derimot ned med 4,9 prosent.

 

Boss i de øvrige kommunene

De øvrige kommunene har hatt en reduksjon i alle avfallstyper hentet hjemme, bortsett fra glass- og metallemballasje. Papir er redusert med 10 prosent, plast med 4,6 prosent og restavfallet er redusert med 1,3 prosent. Glass- og metallemballasje har økt med 13,6 prosent.

 

Farlig avfall

Innsamlet mengde farlig avfall har økt med 7,1 prosent sammenlignet med 2017. Mengden farlig avfall som er byggrelatert er redusert, mens mengden av andre typer farlig avfall har økt