Statistikk

 

Papp og papir samlet inn i rute
Kg per innbygger

 

Glass- og metallemballasje samlet inn i rute
Kg per innbygger


 

Plastemballasje samlet inn i rute
Kg per innbygger

 

Restavfall og kildesortert avfall hentet hjemme hos kunde
Kg per innbygger

 

Restavfall og utsortert avfall ved gjenvinningsstasjonene
Prosent og tonn

 

Papir, papp og drikkekartong i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger

 

Total avfallsmengde samlet i rute og på gjenvinningsstasjon
Kilo per innbygger

 

Totale mengder farlig avfall
Tonn og kilo per innbygger

 

 

Totale mengder plastemballasje
Kilo per innbygger og tonn

 

Utsorterte avfallstyper til materialgjenvinning
Kilo per innbygger