BIR Ressurs AS


Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2023?

I 2023 ble hele virksomheten ISO-sertifisert innenfor standardene 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø). Dette har det vært jobbet mot i flere år, og er et kvalitetsstempel på de systemene som BIR Ressurs har bygd opp for å ha kontroll på driften av bedriften og vår miljøpåvirkning.

BIR Ressurs er også en av fem partnere i «Klimakur for avfallsforbrenning – KAN». I 2023 har nettverket lansert håndbok for karbonfangst og -lagring for avfallsforbrenning, og BIR Ressurs har vært med i styringsgruppen for dette arbeidet.

 

Hva gjorde selskapet i 2023 for å være en miljøpådriver?

Vi har oppgradert et av rensesystemene på forbrenningsanlegget for å kunne møte nye, strengere utslippskrav til luft.

Vi har valgt å møte et fremtidig forbud mot PFAS-holdig brannskum ved å fase ut alt gjenværende fluorholdig skum i forbrenningsanleggets brannslukkeutstyr og gå over til et mer miljøvennlig fluorfritt brannskum.

BIR har et samarbeid med Nordnes Verksteder om ombruk av blant annet gamle tekstiler til nye produkter. BIR Ressurs har i 2023 donert større mengder arbeidstøy på grunn av en endring i hvilken type klær som benyttes på forbrenningsanlegget. Denne endringen ble gjort av sikkerhetsmessige grunner.

På bakgrunn av nye utsorteringskrav som kom i 2023, har forbrennings-anlegget innført utsortering av plastemballasje og matavfall, i tillegg til eksisterende løsninger for papp/papir og glass- og metallemballasje.