BIR og IHM har slått seg sammen


Indre Hordaland Miljøverk (IHM) ble en del av BIR-konsernet 1. juni 2023, og selskapet endret da navn til BIR Voss Hardanger. 

   

 

BIR Voss Hardanger har dermed blitt et datterselskap av BIR AS, og næringsaktiviteten inngår nå i BIR Bedrift AS.

Gjennom sammenslåingen har BIR fått tre nye eierkommuner: Voss, Ulvik og Eidfjord.

BIR Voss Hardanger dekker et område på rundt 4 300 kvadratkilometer innenfor disse kommunene. Selskapet er ansvarlig for innsamling av avfall fra rundt 18 000 innbyggere, og totalt blir det samlet inn avfall fra rundt 8 000 husholdninger og 5 700 hytter.


Godt grunnlag for unikt samarbeid og grønn tjenesteutvikling

Prosessen rundt sammenslåing har blitt jobbet med siden 2022. Den 26. april 2022 ble det inngått en intensjonsavtale om sammenslåing. En viktig del av samtalene i forkant var et felles ønske og planer om å bygge biogassanlegg på Bjørkemoen på Voss.

– Samarbeidet vil gi økte muligheter for utvikling og effektiv drift. Vi kan oppnå synergier og gi et bedre kundetilbud til innbyggerne i eierkommunene. Et stort konsern har bedre mulighet til å gjennomføre tjenesteutvikling, digital transformasjon og andre miljøeffektive tiltak, sier Borghild Lekve, konsernsjef i BIR.

Eierkommunene i det tidligere IHM så også fordelen av at IHM ble en del av BIR. Samtlige vedtak om salg av aksjer til BIR var enstemmige i kommunestyrer og formannskap i Eidfjord, Ulvik og Voss.

– Etter de innledende samtalene med BIR, ble jeg overbevist om at det var riktig for oss å slå oss sammen. Vi fikk et godt inntrykk av BIR og at de ikke var ute etter å sluke oss, men å samarbeide om utviklingen videre. Vi har møtt en gjennomgående positiv interesse fra medarbeidere, politisk miljø, presse og vossinger. Jeg ønsker BIR lykke til med virksomheten på Voss, sier Stein Kvarekvål, som var styreleder i IHM før sammenslåingen.