BIR Infrastruktur AS

 

Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2023?

Arbeidet med å overta eierskap for anlegg for å sikre funksjonelle anlegg i eierkommunene ble startet. I sammenheng med dette, startet også arbeidet med å sikre datafangsten.

BIR Infrastruktur har vært byggherre og hatt prosjektledelsen for kontor- og terminalbygget på Lungegårdskaien 42. Bygget ble overtatt i januar 2023, og i mars ble kontordelen tatt i bruk. Terminalen ble offisielt åpnet i oktober 2023, og samtidig ble første del av bossnettet (grønt område) tilknyttet denne terminalen tatt i bruk. Vi har opplevd en meget positiv utvikling i tallet på næringskunder som har valgt å ta i bruk bossnettet som sin avfallsløsning i dette området.


Hva gjorde selskapet i 2023 for å være en miljøpådriver?

Det settes høye miljøkrav ved anleggsentrepriser. Utslippsfrie maskiner og kjøretøy skal benyttes under utførelse av kontrakter.

Energioptimalisering er svært viktig ved drift av selskapets ulike anlegg.

BIR Infrastruktur deltar i EU-prosjektet ELEXIA. I prosjektet samarbeider BIR og 22 andre aktører, fra syv land, om å utvikle digitale verktøy som skal bidra til energioptimalisering og energiintegrering på tvers av sektorer. Pilotprosjektet i Bergen omhandler hvordan energisystemet vil være i det fremtidig utbygde Dokken. Prosjektet startet i 2022 og vil fortsette til 2026.

BIR Infrastruktur er sammen med resten av BIR-konsernet med i et tverrfaglig bærekraft- og analyseteam som jobber sammen i henhold til BIRs bærekraftsstrategi.