BIR Husholdning AS


Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2023?

I 2021 startet BIR et pilotprosjekt for å møte nasjonalt krav om matavfallsinnsamling fra 2023. BIR Husholdning fikk hovedansvar for å utføre utrulling av valgt løsning gjennom 2022. I løpet av første kvartal 2023 hadde alle BIRs husholdningskunder fått tilbud om utsortering av matavfall, enten ved bruk av egen matavfallsbeholder, fellesløsning i boligsameier og borettslag eller returpunktløsning på utvalgte steder i Bergen og på Askøy. Selskapets medarbeidere har gjort en solid innsats både med utplassering av oppsamlingsenheter og i innsamlingen. Ved oppstart var ordningen frivillig, og bare kunder som aktivt meldte seg på (ca. 30 prosent) fikk beholdere. For å nå myndighetenes krav og sikre store nok matavfallsmengder til BIRs biogassanlegg på Voss, må tilslutningen økes. Alle med egen restavfallsbeholder vil derfor få tildelt egen beholder for matavfall i 2024/2025. 

 

Hva gjorde selskapet i 2023 for å være en miljøpådriver?

BIR Husholdning har mål om en 100 prosent fossilfri bilpark innen 2030. Selskapets første helelektriske renovasjonskjøretøy kom i 2018, og var basert på et ombygget dieselchassis. Markedet var umodent og lite utviklet, og først i 2022 var første generasjon elektriske tungbilchassis klare. BIR bestilte da 13 helelektriske renovasjonskjøretøy som ble satt i drift gjennom første halvår 2023. Ved utgangen av året hadde selskapet 16 elektriske renovasjonskjøretøy i drift, av totalt 60 kjøretøy.

I 2023 ble det bestilt fire elektriske og åtte biogassdrevne renovasjonskjøretøy for levering i 2024 og 2025. I forbindelse med at BIR etablerer biogassanlegg på Voss i 2025, er det naturlig at BIR Husholdning investerer i denne type fossilfrie kjøretøy. Matavfallet fra våre husholdningskunder vil da komme til nytte som drivstoff til deler av vår bilpark. Ved utgangen av 2024 vil nær halvparten av selskapets bilpark være fossilfri.