BIR Bedrift AS


Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2023?

BIR Bedrift har i 2023 laget en ny strategi som skal rigge oss for en sirkulær fremtid. Vi skal spesielt jobbe med å skape sirkulære verdikjeder, være en attraktiv arbeidsplass, digitalisere kundereisen og avfallets verdikjede, i tillegg til å vokse.

Vi har også vokst til å bli et konsern i konsernet med flere nye selskapet – Retura Nomil, BIR Bedrift Energi (etablert med Eviny Termo) og Ommat Matressurs. I tillegg har vi klargjort for overføring av gamle IHM Næring inn i BIR Bedrift. Vi har også utvidet vårt franchiseområde for Retura, og har nå franchiseansvar fra Arsvågen i sør til Sandane i nord.

Vi har mange branntilløp og noen branner på anlegget vårt hvert år. Vi har derfor installert et brannslukkingssystem med en tilhørende 25 000-liters vanntank.

 

Hva gjorde selskapet i 2023 for å være en miljøpådriver?

Alle våre nye biler har vært fossilfrie – én elektrisk og de fire første på biogass. Vår elektriske kvern har hatt sitt første vellykkede driftsår.

Ommat Matressurs er senter for oppsirkulering av matressurser til mat og fôr, for å ta best mulig vare på kvaliteten i ressursene. Produksjonslokaler hos oss er ferdigstilt, og planen er å flytte til den fremtidige bioparken på Voss.

BIR Bedrift Energi sin ambisjon er å installere et solcelleanlegg på
6 500 kvadratmeter av våre takflater, slik at vi i størst mulig grad kan produsere vår egen strøm. Takene er nå tekket for å gjøre dem klare til installasjon av solceller.

Samarbeidet med Sportsklubben Brann og prosjektet «Grønn stadion» fortsetter. NHH er involvert for å forske på hvilke tiltak som gir størst effekt på utsortering. Sorteringsgraden er økt fra 37 til 44 prosent.