Holdningsskapende arbeid


Gjennom å skape dialog og møteplasser, bygger vi gode miljøholdninger. Vi opplever et økende miljøengasjement i samfunnet, som gjør det enda enklere å nå ut til både elever og kunder med våre budskap. 2023 var et aktivt år med flere miljøarrangementer, vellykkede ryddedugnader, undervisningstilbud og gode samarbeid.

 

Gjenbruksuken

Sammen med Bergen kommune og en rekke medarrangører, arrangerte vi Gjenbruksuken 18.–24. november. Uken besto av over 60 arrangementer, i tillegg til Grønn lørdag med mange spennende boder i telt på Torgallmenningen. I løpet av uken fikk vi vist frem mangfoldet vi har å by på innen gjenbruk og bærekraftig forbruk i vårt lokalmiljø.


Populære insekter

Gjennom hele året har vi hatt to insektfarmer, der vi kan følge med på melbillenes fascinerende forvandling fra egg til larve, før de pupper seg i noen uker og blir til små biller. Insektfarmene blir lånt ut til skoleklasser, vanligvis i en eller to uker. Det har uten tvil vært en ny og interessant erfaring for elever og lærere. Vi har også hatt insektfarmer og smaksprøver med oss på noen arrangementer i 2023. Det er fremdeles stor interesse fra små og store til å stifte nærmere bekjentskap med insektenes spennende og viktige liv, og samtidig få smake på dem og det som regnes som bærekraftig mat og helsebringende proteiner.


Samarbeid med Ungt Entreprenørskap Vestland

BIR er representert i styret til Ungt Entreprenørskap Vestland. I tillegg til å bidra nasjonalt med strategiarbeid, bidro vi på høsten lokalt med veiledning og juryarbeid til vestlandsmesterskapet i Ungt Entreprenørskap. Vi utarbeidet et oppdrag som handlet om å redusere forbruket og håndtere økende avfallsmengder. På VilVite veiledet vi elevene gjennom dagen, hvor de jobbet i grupper og presenterte sine løsninger for oss. Det var inspirerende å se den unge generasjonens engasjement og kreativitet i møte med samfunnsutfordringer innenfor bærekraft.


BIRs dugnadsaktivitet i 2023

Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal:
I BIR sine eierkommuner Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal, ble det registrert 190 strandryddedugnader i 2023. Dugnadene er registrert på henholdsvis bir.no (20 dugnader) og ryddenorge.no (170 dugnader).

Det ble samlet inn ca. 20 tonn marint avfall av 2 629 frivillige. På våre gjenvinningsstasjoner tok vi imot 480 sekker med marint avfall, og i tillegg hentet bossbiler 848 dugnadssekker på rute, totalt 1 328 sekker med marint avfall.

BIR arrangerte fem strandryddinger i løpet av året: to rundt Store Lungegårdsvann, en ved Sælenvannet, en rundt brofestet til Askøybroen og en i Kvam. Dugnadene ble gjennomført sammen med ulike skoler, et politisk parti og grunneiere.

I 2023 ble det også registrert 123 vårdugnader på bir.no. Flere av dem var knyttet til vassdrag, elver og strandsonen. Det ble levert inn 126 sekker til gjenvinningsstasjon, mens 17 sekker ble hentet på rute – totalt 143 vårdugnadssekker.

Eidfjord, Ulvik og Voss:
I BIRs eierkommuner Eidfjord, Ulvik og Voss ble det innmeldt 24 ryddeaksjoner på ryddenorge.no. Det ble registrert 7700 kilo avfall totalt. Sammen med Voss vidaregåande skule bidro BIR Voss Hardanger med transport for elever til Hardangerfjorden ved Oksenhalvøya i forbindelse med prosjektet Rein Hardangerfjord. 


Undervisningstilbud

Mange skoler ser på BIR som en god kilde til kunnskap rundt bærekraft. På bir.no ligger en rekke temafilmer og tips til aktiviteter i skolene. Vi har også holdt foredrag på skoler og for ulike foreninger på forespørsel.

Etter ombygging på forbrenningsanlegget store deler av 2022, fikk vi anledning til å jobbe med et nytt konsept for omvisninger for fjerde trinn, som ble testet ut første gang våren 2023. Med flere omvisere og parallelle sesjoner, tok vi imot tilnærmet like mange elever på to uker som det vi før klarte på et helt skoleår. Elevene blir tatt med på en reise gjennom hele anlegget – fra kontrollrommet, hvor den store kloen er et høydepunkt, og ned til ovnen hvor restavfallet blir brent. I et evalueringsskjema de mottok etter besøket, ga lærerne opplegget en total score på fem av seks stjerner!


Sirkulærskolen

I 2023 var BIR for fjerde gang medarrangør av Sirkulærskolen sammen med Bergen Næringsråd, Knowit Experience, NORCE, Innovasjon Norge og PwC Bergen. Over 200 næringslivsledere i Bergen har nå gjennomført Sirkulærskolen og fått med seg matnyttig kunnskap om bærekraft og sirkulær økonomi, samt fått konkrete verktøy til hva de kan gjøre i det grønne skiftet. De har blitt godt kjent og etablert nettverk, noe som er helt avgjørende for å lykkes i sirkulærøkonomien.


Stand på Om i Morgen

Noen av BIRs nyutdannede medarbeidere sto på stand på Om i Morgen sin bedriftskveld for realfagsstudenter ved UiB i februar. Temaene var teknologi, hav og bærekraft. Over 250 studenter var påmeldt, og de fikk høre om hele konsernet og interessante og utfordrende prosjekter. I tillegg fikk de bryne seg på en konkurranse om CO2-utslipp fra forbrenningsanlegget i Rådalen.


Gjenbruksfestival med Sammen

For andre år på rad samarbeidet BIR med studentsamskipnaden Sammen om å organisere gjenbruksfestival, der studentene kunne komme og hente ut gratis ting til hybelen. Gymsalen i Fantofthallen ble fylt opp med massevis av gratis møbler, kjøkkenutstyr og annet som nyinnflyttede studenter kan ha bruk for. BIR leverte 1,5 tonn gjenstander til festivalen, som vi hadde samlet opp til studentene gjennom et helt år på lageret til ombruksmarkedet i Møllendalsveien 40. I tillegg var det mange ting og møbler som studentene som flyttet ut før sommeren hadde levert inn til Sammen sitt lager.

Målet er at studenter, som har høy flyttefrekvens, skal kjøpe mindre nytt hver gang de flytter på seg ved at tingene får gå på rundgang og få et lengre liv. Blant det som er veldig populært er tørkestativer, bøtter og moppestativer, bilder, dekorgjenstander, elektronikk, hyller og andre småmøbler til hybelen. Det vi hadde til overs etter å ha levert til Sammen ble solgt på femkronersmarked på ombruksmarkedet. 


Samarbeid med VilVite

BIR har i mange år hatt et tett samarbeid med VilVite. I VilVite sin LOOP-utstilling har Bossbanken og en modell av avfallspyramiden en sentral plassering. Bossbanken er en spørrelek om hvordan vi kan utnytte ressursene i avfall og ting vi ikke lenger har bruk for. I 2023 videreutviklet vi vårt felles læringsprogram for ungdom, som spesielt omhandler forbruk og bærekraft. VilVite, Bergen Næringsråd og BIR fikk også økonomisk tilskudd fra Vestland fylkeskommune til å utvikle et læringsprogram om sirkulær økonomi for næringslivet i regionen.