BIR Nyverdi AS

Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2022?

BIR Nyverdi fikk i løpet av 2022 nytt navn, nytt mandat og en noe endret organisasjonsstruktur. Vi har jobbet aktivt gjennom året for å sikre en felles forståelse av hvordan vi skal utvikle oss og dreie driften, slik at vi best mulig løser oppdraget vårt om økt ombruk og sirkularitet samt det å være et sekretariat for bærekraft.

I april åpnet vi en splitter ny gjenvinningsstasjon i Kvam. I august bidro BIR Nyverdi med mange fine ting til den første gjenbruksfestivalen for studenter i regi av studentsamskipnaden, og i tillegg åpnet vi tilbudet «Viteboksen» på tre av gjenvinningsstasjonene, der reparasjon av hvitevarer skal sikre økt ombruk og sirkularitet.

Gjennom høsten ledet selskapet arbeidet med å få på plass en bærekraftsstrategi for hele konsernet.

 

Hva gjorde selskapet i 2022 for å være en miljøpådriver?

Det kommer stadig nye krav til utsortering av avfallstyper fra EU og nasjonale myndigheter. Eierne våre har klare forventinger til selskapets og konsernets bærekraftsarbeid. BIR Nyverdi har sammen med konsernet utarbeidet en bærekraftsstrategi, som en viktig ramme og utgangspunkt for videre konkretisering og detaljering av ESG-dimensjonene i bærekraftsarbeidet.

BIR Nyverdi har lagt til rette for økt ombruk for folk flest gjennom etablering av et lokale sentralt i Bergen, der ulike ting som ellers ville blitt kastet presenteres på en innbydende måte og med en verdi. For å være en miljøpådriver gir vi oppmerksomhet til verdibegrepet som noe mer enn tradisjonell økonomisk verdi. Ting vi får inn kan for ulike mennesker ha både bruksverdi, affeksjonsverdi, materiell verdi og estetisk verd.

 

 

DAGLIG LEDER:
Bente Gansum Daazenko

Bente Gansum Daazenko har jobbet i BIR siden 2009, og vært daglig leder i BIR Nyverdi siden 2015. Hun er utdannet Cand.scient. fra UiO. Hun har vært med på en rivende utvikling i interessen for miljø og avfall siden midten av 90-tallet, og har arbeidserfaring fra alle forvaltningsnivåene, herunder Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og nå BIR. Hun har også vært teknisk sjef i returselskapet RENAS AS.

SELSKAPETS FORMÅL

BIR Nyverdi AS er etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS betjening av kunder på gjenvinningsstasjonene, i henhold til forurensningsloven § 30. Selskapet skal arbeide med utvikling av konsepter for ombruk og sirkularitet. Selskapet skal utarbeide bærekraftsstrategi og forestå bærekraftsrapportering på vegne av konsernet.

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Ina Cathrin Stølen
Severin Lerheim Andreassen
Arild Fyllingsnes
Margrethe Bruarøy Sognnæs

 

EIERFORM

Heleid datterselskap av BIR AS

STIFTELSESÅR

2002

ÅRSVERK

106

SYKEFRAVÆR

7,08 prosent (2,74 kortvarig og 4,34 prosent langvarig)