BIR Infrastruktur AS

Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2022?

De siste nedkastene på Nordnes ble åpnet. Dette markerte at «det blå bossnettet» fra Møhlenpris til Nordnes, med tilhørende sidegater, er ferdigstilt.

Anleggsarbeidene på Nygårdstangen startet i januar 2021 og råbygget ble ferdigstilt i mars 2022. Bygget ble oppført innenfor budsjett og tid,
og avfallsteknisk utstyr i terminalen klargjøres for første testkjøring fra mars 2023, og oppstart av «grønt nett» til høsten.

Et stabilt antall næringskunder har vært tilknyttet bossnettet i et utfordrende år for deler av næringslivet i Bergen sentrum. Andelen som bruker bossnettet er nå ca. 70 prosent.

På Mindemyren ble alle bossrør som BIR skal etablere, ferdig montert.

For å sikre datafangst fra nedgravde og bunntømte containere, ble det i et pilotprosjekt foretatt overtagelse av 15 anlegg fra borettslag og sameier.

 

Hva gjorde selskapet i 2022 for å være en miljøpådriver?

Kontordelen av det nye terminalbygget ble sertifisert etter miljø-standarden BREEAM-NOR Excellent, og det er vektlagt miljøvennlige løsninger med fjernkjøling med vann fra byfjorden, solceller, plantevegger og takhage.

Det settes høye miljøkrav ved anleggsentrepriser. Utslippsfrie maskiner og kjøretøy skal benyttes under utførelse av kontrakter.

Energioptimalisering er svært viktig ved drift av selskapets ulike anlegg.

BIR Infrastruktur deltar nå i EU-prosjektet ELEXIA. I prosjektet samarbeider BIR og 22 aktører fra syv land om å utvikle digitale verktøy som skal bidra til energioptimalisering og energiintegrering på tvers av sektorer. Pilotprosjektet i Bergen omhandler hvordan energisystemet vil være i det fremtidig utbygde Dokken.

 

 

DAGLIG LEDER:
Terje Strøm

Terje Strøm har ledet BIR infrastruktur siden 2014. Før den tid var han med å bygge opp Eviny Termo og avsluttet som utbyggingssjef i selskapet før turen gikk videre til BIR. Han har hatt en spennende reise hvor det å bygge ut samfunnsviktig infrastruktur er selve livet. Gjennom sitt verv som nestleder i Norsk Kommunalteknisk Forening blir infrastruktur også satt på dagsorden i nasjonal og internasjonal sammenheng. Terje er utdannet elkraftingeniør innen høyspenningsteknikk og har senere bygget på med VVS/energifag og styrekompetanse.

SELSKAPETS FORMÅL

BIR Infrastruktur AS er etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS utbygging og drift av bossnett. Selskapet skal også kunne arbeide med utbygging og drift av annen infrastruktur. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Jostein Ljones
Morten Straume
Camilla Tangenes

EIERFORM

Heleid datterselskap av BIR AS

STIFTELSESÅR

2007

ÅRSVERK

16

SYKEFRAVÆR

8,23 prosent (2,10 kortvarig og 6,14 prosent langvarig)