BIR Husholdning AS

Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2022?

BIR Husholdning flyttet inn i nytt drifts- og verkstedbygg på Espehaugen 52B, som ble ferdigstilt i februar 2022. Hele selskapet er lokalisert på Espehaugen. Dette legger til rette for effektive arbeidsprosesser på tvers, og gir gode forutsetninger for å nå de strategiske målsettingene innenfor effektiv drift.

I forbindelse med omorganiseringen av lovpålagt del i BIR-konsernet, ble BIR Husholdning tilført nye oppgaver og ressurser, og fikk utvidet sitt formål. For å ivareta det nye ansvarsområdet på en hensiktsmessig måte, både internt i selskapet og i henhold til grensesnitt til søsterselskap, har BIR Husholdning etablert ny avdelingsstruktur med fire avdelinger.

BIR Husholdning har stått for prosjektledelse og bred deltakelse ved implementering av matavfallsinnsamling for husholdningskundene i eierkommunene gjennom hele 2022 og første kvartal av 2023. Matavfallsinnsamling og øvrige krav til utsortering av avfallstyper påvirker i stor grad hvordan selskapet må innrette seg for å utføre det samlede oppdraget med høye krav til kvalitet og effektivite.

 

Hva gjorde selskapet i 2022 for å være en miljøpådriver?

Det nye drifts- og verkstedbygget på Espehaugen 52B er BREEAM-sertifisert, og har nivået «Very Good». Denne standarden er nådd gjennom flere gode miljøtiltak som oppvarming med fjernvarme, takflate med kraftproduksjon fra solcelleanlegg, batterier for lagring av solenergi og
el-kraft, samt lademuligheter for både nyttekjøretøy og personbiler.

Vi inngikk kontrakt for kjøp av 13 elektriske renovasjonskjøretøy for levering i første halvår 2023. Bilkjøp for 2024 ble utlyst med mål om fossilfri drift, enten elektrisk eller biogass.

Vi har hatt kontinuerlig utrulling og bruk av nivåsensorer i containere for å optimalisere innsamlingen og redusere kjøring. Vi har brukt miljøolje i driften og gjenbrukt småbeholdere.

 

 

DAGLIG LEDER:
John Gaute Kvinge

John Gaute Kvinge har vært daglig leder i BIR Husholdning siden 2016. Han er utdannet siviløkonom fra NHH, og har tidligere arbeidserfaring fra blant annet bank- og forsikringsbransjen.

SELSKAPETS FORMÅL

BIR Husholdning sin hovedoppgave er å sikre at alle husholdningskundene i BIRs eierkommuner får hentet avfallet sitt i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift, en forskrift som også forvaltes av selskapet. BIR AS har tildelt selskapet enerett for innsamlingen, med avtaleperiode ut 2035. Selskapet driver i tillegg eget tungbilverksted og er ansvarlig for at biler og utstyr holdes i god og sikker stand.

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Annette Rognstad
Atle Tvedt Pedersen
Remi Rasmussen
Terje Danielsen

EIERFORM

Heleid datterselskap av BIR AS

STIFTELSESÅR

2002

ÅRSVERK

133

SYKEFRAVÆR

8,62 prosent (3,36 kortvarig og 5,27 prosent langvarig)