BIR Bedrift AS

Hva er det viktigste selskapet oppnådde i 2022?

2022 var et år med stor aktivitet og spennende utvikling for BIR Bedrift. Selskapet har fått flere nye kunder og ser en positiv trend i
kundetilfredshetsmålinger.

Vår nye sorteringshall ble tatt i bruk rett før sommeren, og vi har doblet kapasiteten og hatt kursing i håndtering av farlig avfall for å
imøtekomme strengere krav og økende avfallsvolum fra våre kunder.

Gjennom Retura har vi gjort en viktig satsning inn mot havbruksnæringen, og vunnet landsdekkende avtaler med de to største oppdretterne i Norge.

Etter brannen på sorteringsanlegget til IVAR IKS, har vi bistått dem ved å hente og sortere et stort volum papir fra Rogaland.

Innen innovasjon og utvikling var et høydepunkt å fullføre prosjektet Miljøtek, som ga oss viktig innsikt for videre utvikling av fôrproduksjonen.

 

Hva gjorde selskapet i 2022 for å være en miljøpådriver?

Vi kan nå både hente og behandle avfall fossilfritt med Vestlandets første elektriske liftbil, Elli, og en elektrisk kvern. Vi har også signert kontrakt på fire nye biogassbiler.

Selskapet ønsker å bli mest mulig selvforsynt med energi og redusere fotavtrykket, og har startet en mulighetsstudie for solceller på eget takareal.

I flere år har vi hentet inn og forbehandlet fôr i form av frukt og grønt til larver, som igjen skal brukes til mat til dyr og mennesker. Betraktelig oppskalering gjør at vi stadig jobber med å finne mer mat som det er lovlig for larvene å spise.

BIR Bedrift samarbeider med kunder for å øke utsortering. Eksempelvis skal Sportsklubben Brann bli en grønnere fotballklubb gjennom
prosjektet Grønn Stadion, og sorteringsgraden på stadion økte med 13 prosent i 2022.

 

 

DAGLIG LEDER:
Anders Haugsvær-Holst

Anders Haugsvær-Holst tok over lederrollen i BIR Bedrift høsten 2022. Han er utdannet siviløkonom og har en MBA innen strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Anders er opptatt av å spille på lag med kunder og leverandører for å skape nye sirkulære verdikjeder hvor vi tar bedre vare på ressursene.

SELSKAPETS FORMÅL

BIR Bedrift AS har bred kompetanse i alle ledd av avfallskjeden, og tilbyr et vidt spekter av lokale, bærekraftige avfalls- og miljøløsninger til næringslivet, og containere til privatkunder. Gjennom datterselskapene er selskapet totalleverandør i avfallsmarkedet, både til offentlig og privat næringsliv.

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Kristian Jæger
Geir Anuglen
Karen Marie Aker Haarklau

EIERFORM

Heleid datterselskap av BIR AS

STIFTELSESÅR

1998

ÅRSVERK

84

SYKEFRAVÆR

6,9 prosent (3,45 kortvarig og 3,46 prosent langvarig)