Organisasjon


Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

 

Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Infrastruktur AS, BIR Husholdning AS, BIR Nyverdi AS og BIR Ressurs AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere.

1. april 2022 ble de lovpålagte selskapene omorganisert og endret navn. BIR Nett AS ble til BIR Infrastruktur AS, BIR Privat AS ble til BIR Nyverdi AS, BIR Transport AS ble til BIR Husholdning AS, og BIR Avfallsenergi AS ble til BIR Ressurs AS. I rapporten blir de nye navnene brukt.